วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เพลง คนไม่เอาถ่าน

  ฟํ   มํ       ฟํ  มํ รํ  รํ     รํ   มํ  รํ 
เธอเหนื่อยไหม ที่ยังทนกับคนไม่เอาถ่าน
  ฟํ  มํ    ฟํ  มํ รํ   รํ    ท รํ   มํ  ฟํ  รํ
เธอเบื่อไหม ที่ยังยอมให้คนไม่ได้ความ
 ซํ   ฟํ   รํ    ทซํ  ฟํ  มํ    รํ     มํ  มํ  รํ  ดํ
ขอโทษจริงๆ  ที่ฉันทำให้เหนื่อยใจ โนโนโน
 ฟํ  มํ   ฟํ   มํ   รํ  รํ ท รํ มํ   รํ  
ฉันยอมรับ ฉันไม่ใช่คนดีสักเท่าไหร่
  ทํ  ฟํ  มํ ฟํ  มํ รํ รํ  ทํ  รํ มํ   ฟํ    รํ
และฉันพอรู้  ที่ทำดีให้เธอยังน้อยไป
  ทํ ซํ  มํ  รํ         ซํ     มํ  มํ   รํ   ฟํ...รํ
แต่เธอยังทนอยู่ ยังเหมือนเดิมไม่ไปไหน
           รํ มํ  ฟํ มํ  รํ ลํ   ทํ  ลํ     ฟํ
* ขอบคุณจริงๆ ที่เธอยังรัก ไม่เคยเปลี่ยน
 ลํ ลํ  ซํซํ ฟํ  ฟํ   มํ รํ   ฟํ
ถึงฉันจะดีจะเลวขนาดไหน
        รํ    มํ ฟํมํ  รํ  ลํ   รํ  ดํ  ท ล  
และคนอย่างฉันก็คงจะขอ รักเธอตลอดไป
 ล ล  ซ รํ   ฟํ มํ          รํ มํ ฟํ มํ รํ รํ
ให้คุ้มที่เธอไว้ใจ ตอบแทนวันนี้ที่ฉันมีเธอ
 ฟํ   มํ    ฟํ   มํ รํ  รํ  ท รํ มํ รํ 
คนอย่างฉัน ให้มันดีกว่านี้ก็ลำบาก
 ทํ ฟํ   มํ  ฟํ   มํ  รํ  รํ ทํ  รํ มํ  ฟํ  รํ
แต่นับจากนี้   ฉันจะดีกว่านี้ฉันรับปาก
ทํ   ซํ  มํ    รํ      ท ซํ  มํ  มํ รํ   ฟํ...รํ
จะยากเย็นเท่าไหร่ จะขอทำให้สุดใจ

(*,*)
ท ท รํ  มํ  ฟํ  มํ รํ  รํ       รํ  มํฟํ   มํ  รํ ซํ
จะดีจะเลวฉันยังมีเธอ จะเป็นคนที่รักเธอเสมอ
         รํ มํ ฟํมํ รํ รํ
ตอบแทนวันนี้ที่ฉันมีเธอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น